S Architects

Kiến tạo nên môi trường sống bền vững cho con người

Tầm nhìn

S Architects đang từng bước trở thành đơn vị thiết kế và xây dựng tiên phong, nơi tạo nên những giá trị mới và những kiệt tác bền vững cho cộng đồng nhằm đóng góp cho nền kiến trúc xây dựng trong nước và trên thế giới.

Sứ mệnh

S Architects lựa chọn sứ mệnh phục vụ cộng đồng thông qua những thiết kế quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc, nội thất và việc xây dựng các công trình bền vững bởi một đội ngũ cộng sự tài năng và đầy lòng đam mê. Chúng tôi cam kết kiến tạo những công trình chất lượng, bền vững nhất và giúp cộng đồng nhận ra được những giá trị của chính họ.

Giá trị cốt lõi

– Đam mê: Niềm đam mê nâng tầm và thúc đẩy mọi thành viên trong công ty, từ thành viên sáng lập đến các cộng sự.
– Đoàn kết: Sự đoàn kết đạt được khi tất cả các thành viên trong công ty, nhà đầu tư và đối tác cùng chia sẻ khát vọng tạo ra những giá trị bền vững.
– Sáng tạo: Tinh thần sáng tạo được phát huy để chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh vào những công việc của mình vì cộng đồng.