• STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ỨNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
  • STT 01 VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KIẾN TRÚC ỨNG TUYỂN Hết hạn SỐ LƯỢNG 02 ĐỊA ĐIỂM TP. Hồ Chí Minh NGÀY HẾT HẠN 30/11/2023
  • STT 02 VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING ỨNG TUYỂN Hết hạn SỐ LƯỢNG 01 ĐỊA ĐIỂM TP. Hồ Chí Minh NGÀY HẾT HẠN 30/12/2023
  • STT 03 VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ ỨNG TUYỂN Hết hạn SỐ LƯỢNG 01 ĐỊA ĐIỂM TP. Hồ Chí Minh NGÀY HẾT HẠN 30/08/2023

S ARCHITECTS ĐỀ CAO YẾU TỐ CON NGƯỜI

Môi trường làm việc tại S Architects

Tại S Architects chúng tôi luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Chúng tôi tạo nên môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo. Ngoài ra, chúng tôi luôn quan tâm đến sự phát triển về vật chất và tinh thần cho từng thành viên, nhằm tạo động lực cho họ phát huy tối đa sức sáng tạo và khả năng của mình trong công việc.