Kiến trúc bền vững

Kiến trúc bền vững là kiến trúc tìm cách giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của các công trình thông qua việc cải thiện hiệu quả và chừng mực trong việc sử dụng vật liệu, năng lượng, phát triển không gian và hệ sinh thái nói chung. Kiến trúc bền vững sử dụng cách tiếp cận có ý thức để bảo tồn năng lượng và sinh thái trong thiết kế môi trường xây dựng.

Với triết lý này, S Architects mong muốn kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp cho môi trường sống của con người thông qua từng sản phẩm của mình. Chúng tôi luôn quan tâm đến sự tương tác của công trình đến môi trường sống xung quanh, cũng như là những hoạt động diễn ra bên trong nó. Mỗi dự án đều có sự sáng tạo và yếu tố bền vững nhằm gia tăng chất lượng môi trường sống của người sử dụng.