• Hình ảnh
Projects's info

PHU YEN PALACE 1

  • Tình trạng Concept
  • Hạng mục Kiến trúc
  • Diện tích 1200m2
  • Địa điểm Phú Yên, Việt Nam
  • Chủ đầu tư Văn Tấn Thắng
Project Details
View more Hide