• Hình ảnh
Projects's info

DA LAT HOUSE 3

  • Tình trạng Concept
  • Hạng mục Kiến trúc
  • Diện tích 1600m2
  • Địa điểm Đà Lạt
  • Kiến trúc sư chủ trì Trương Đại Thạnh
Project Details
View more Hide