• Hình ảnh
Xem thêm hình ảnh dự án Thu gọn
Thông tin dự án

ROSA ALBA – CẢNH QUAN

  • Tình trạng Đã hoàn thành
  • Hạng mục Quy hoạch
  • Diện tích 56000m2
  • Địa điểm Phú Yên
  • Chủ đầu tư Mr. Thắng
  • Hạng mục Cảnh Quan
Chi tiết dự án
Xem thêm Thu gọn